Zamów receptę

tel.: 14 628 41 43

Zamów receptę

Formularz zamawiania recepty przez Internet

Imię i nazwisko: *
PESEL: *
E-mail:
Telefon:
1.  Nazwa zamawianego leku: * dodaj
Forma leku: *
Ilość substancji czynnej: * (np. 40 mg)
Ilość leku w opakowaniu : * (np. 20 tabletek)
Ilość opakowań: *
Dawkowanie: *
Informacje od pacjenta:
*Aktualnie nie przebywam na leczeniu w szpitalu
Termin odbioru recepty: *

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail przez Administratora danych osobowych: Krzysztofa Nachel, ul. Parkowa 2, 33-100 Tarnów, NIP: 8731799660, oraz Sebastiana Nachel, ul. Parkowa 2, 33-100 Tarnów, NIP: 8733219098, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej występującej w obrocie pod firmą nMedica spółka cywilna z siedzibą w Tarnowie, ul. Parkowa 2, 33-100 Tarnów, NIP: 8733024124, REGON: 852752594. Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@nmedica.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu odpowiedzi na zapytanie. (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 2 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. (Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

*Zapoznałam/em się z informacjami o Administratorze oraz zasadach przetwarzania moich danych osobowych wskazanych w Polityce Prywatności.

*Bezpieczne połączenie. Twoje połączenie internetowe z tą stroną jest szyfrowane.
Wszystkie informacje przesyłane za pośrednictwem tego formularza, są specjalnie zaszyfrowane – przy użyciu protokołu SSL z kluczem szyfrującym.
 

 

 


All content © 2017 nMedica. All rights reserved.


Strony dla przychodni NZPOZ