nMedica Logo

TELEFON:

Pediatria

Pediatra to osoba, która po studiach medycznych odbyła staż podyplomowy, a następnie ukończyła specjalizację w pediatrii, czyli nauki o chorobach wieku dziecięcego i metodach ich leczenia. Dziedzinę tę wyodrębniono w drugiej połowie XIX wieku dzięki działalności niemieckiego lekarza żydowskiego pochodzenia Abrahama Jacobiego. Potrzebę istnienia specjalizacji ukierunkowanej na zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci uzasadniają znaczne różnice pomiędzy ich rozwijającymi się organizmami a organizmami osób dorosłych.

NASI LEKARZE