nMedica Logo

TELEFON:

Badania Kierowców

Nasza Pracownia Badań Psychologicznych oferuje kompleksową diagnostykę psychologiczną w zakresie orzecznictwa psychologicznego dla kierowców kategorii A, B, C, D, E, T
Przeprowadzamy również badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych oraz kierowców przystępujących do kursu kwalifikacji zawodowych (przewozu rzeczy i osób).

 

OFERTA BADAŃ

Pracownia wykonuje następujące badania psychologiczne:

 • badanie w zakresie medycyny pracy
 • badanie operatorów (dźwigi, koparki etc.)
 • dla kierujących pojazdami w ramach obowiązków służbowych
 • dla instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
 • dla kierowców transportu drogowego
 • po odebraniu prawa jazdy z powodu kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości
 • po przekroczeniu 24 punktów


Na badanie należy stawić się z:

 • dowodem osobistym 
 • prawem jazdy (jeśli dotyczy) 
 • skierowaniem (jeśli dotyczy)  
 • osoby ze stwierdzoną wadą wzroku – z okularami lub soczewkami