nMedica Logo

TELEFON:

Badania analityczne

Lista bezpłatnych badań dostępnych po skierowaniu od lekarza Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ)

Badania hematologiczne:

 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi
 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • retykulocyty
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:

 • sód
 • potas
 • wapń zjonizowany
 • żelazo
 • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)
 • stężenie transferyny
 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c)
 • mocznik
 • kreatynina
 • glukoza
 • test obciążenia glukozą
 • białko całkowite
 • proteinogram
 • albumina
 • białko C-reaktywne (CRP)
 • kwas moczowy
 • cholesterol całkowity
 • cholesterol-HDL
 • cholesterol-LDL
 • triglicerydy (TG)
 • bilirubina całkowita
 • bilirubina bezpośrednia
 • fosfataza alkaliczna (ALP)
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST)
 • aminotransferaza alaninowa (ALT)
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
 • amylaza
 • kinaza kreatynowa (CK)
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
 • czynnik reumatoidalny (RF)
 • miano antystreptolizyn O (ASO)
 • hormon tyreotropowy (TSH)
 • antygen HBs-AgHBs
 • VDRL
 • FT3
 • FT4
 • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity

Badania układu krzepnięcia:

 • wskaźnik protrombinowy (INR)
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
 • fibrynogen

Badania moczu:

 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu, ilościowym oznaczeniem białka, glukozy, wapnia, amylazy

Badania kału:

 • badanie ogólne
 • pasożyty
 • krew utajona – metodą immunochemiczną

Badania mikrobiologiczne:

 • posiew moczu z antybiogramem
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem
 • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella

Budżet powierzony diagnostyczny

 • ferrytyna
 • witamina B12
 • kwas foliowy
 • anty CCP
 • CRP szybki test ilościowy (populacja do ukończenia 6. roku życia)
 • przeciwciała anty-HCV
 • antygen H. pylori w kale – test kasetkowy
 • antygen H. pylori w kale – test laboratoryjny
 • strep-test

Badanie ultrasonograficzne (USG):

 • USG tarczycy i przytarczyc
 • USG ślinianek
 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego
 • USG obwodowych węzłów chłonnych

Zdjęcia radiologiczne:

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej:                                            
 • zdjęcie czaszki
 • zdjęcie zatok
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

Inne badania:

 • Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku
 • Badanie TK klatki piersiowej
 • Spirometria
 • Gastroskopia
 • Kolonoskopia

Budżet powierzony opieki koordynowanej (jeśli przychodnia ma podpisany kontrakt z NFZ w zakresie opieki koordynowanej)

 • BNP (NT-pro-BNP
 • albuminuria (stężenie albumin w moczu)
 • UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu)
 • antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej)
 • antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH)
 • antyTG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie)
 • EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG)
 • Holter EKG 24 godz. (24-godzinna rejestracja EKG)
 • Holter EKG 48 godz. (48-godzinna rejestracja EKG)
 • Holter EKG 72 godz. (72-godzinna rejestracja EKG)
 • Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego)
 • USG Doppler tętnic szyjnych
 • USG Doppler naczyń kończyn dolnych
 • ECHO serca przezklatkowe
 • spirometria
 • spirometria z próbą rozkurczową
 • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana do 2 procedur (u dorosłych)
 • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana  (u dorosłych) co najmniej 3 procedur