nMedica Logo

TELEFON:

Opieka koordynowana

Opieka koordynowana to wiele możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych już u swojego lekarza rodzinnego.
Lekarz POZ może skierować pacjentów na dodatkowe badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty.

Leczenie jest oparte na Indywidualnym Planie Opieki Medycznej (IPOM) i uwzględnia nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem POZ, a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem.

W ramach opieki koordynowanej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem.  Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny:

 • kardiologii – REALIZUJEMY
 • diabetologii – REALIZUJEMY
 • endokrynologii – NIE REALIZUJEMY
 • pulmonologii – NIE REALIZUJEMY

Rozwiązania wprowadzone do podstawowej opieki zdrowotnej dzięki opiece koordynowanej  poprawiają jakość opieki i dostępność do świadczeń zdrowotnych.

Między innymi:

 • rozszerzają listę badań diagnostycznych realizowanych przez lekarza POZ
 • umożliwiają szybszy dostęp do opieki specjalistycznej
 • pozwalają podjąć działania edukacyjne –  dowiesz się więcej o swoim zdrowiu, zagrożeniach i profilaktyce
 • aktywizują pacjenta – będziesz mógł podjąć działania zgodnie z ustalonym planem.

Aby zostać zakwalifikowanym do programu należy mieć rozpoznaną przynajmniej jedną z jednostek chorobowych uznawanych za przewlekłe w danej ,,ścieżce” opieki (w naszej przychodni są to kardiologia i diabetologia). Następnie pacjent umawiany jest na wizytę u lekarza, w trakcie której wystawiany jest Indywidualny Plan Opieki Medycznej (w skrócie IPOM). IPOM to plan leczenia, który lekarz uzgadnia wraz z pacjentem w trakcie wizyty kompleksowej, a nastepnie jego realizacji i przebiegu pilnuje Koordynator Medyczny.

Choroby przewlekłe kwalifikujące do bycia objętym OK:

Grupa dziedzinowa – diabetologia

 • Cukrzyca insulinozależna
 • Cukrzyca insulinoniezależna
 • Inne określonepostacie cukrzycy
 • Cukrzyca nie określona
 
 Grupa dziedzinowa – kardiologia
 • Choroba nadciśnieniowa:
  • Samoistne (pierwotne) nadciśnienie
  • Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, z (zastoinową)niewydolnością serca 
  • Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca bez (zastoinowej)
  • niewydolności serca 
  • Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, z niewydolnością nerek 
  • Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, bez niewydolności nerek 
  • Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z (zastoinową)niewydolnością serca 
  • Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z niewydolnością nerek 
  • Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, tak z (zastoinową)niewydolnością serca jak i niewydolnością nerek 
  • Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, nie określona
 • Nadciśnienie wtórne: 
  • Choroba niedokrwienna serca 
  • Dusznica bolesna z udokumentowanym skurczem naczyń wieńcowych
  • Inne postacie dusznicy bolesnej 
  • Dusznica bolesna, nie określona
  • Przewlekła choroba niedokrwienna serca 
 • Inne choroby serca 
  • Migotanie i trzepotanie przedsionków 
  • Niewydolność serca zastoinowa 
  • Niewydolność serca lewokomorowa 
  • Niewydolność serca, nie określona
 

Jeśli jeszcze zastanawiasz się czy kwalifikujesz się do bycia objętym OK skontaktuj się z naszym Koordynatorem Medycznym, który udzieli wszelkich informacji.