nMedica Logo

TELEFON:

Medycyna Pracy

MEDYCYNA PRACY to interdyscyplinarna dziedzina służby zdrowia zajmująca się ochroną zdrowia pracowników przed wpływem szkodliwych czynników w ich miejscach pracy. Obejmuje ona zarówno procesy diagnostyczne i leczenie chorób zawodowych, jak również ich orzecznictwo, a przede wszystkim, profilaktykę tego typu schorzeń.

Ustawa o służbie Medycyny Pracy nakłada na Pracodawcę wymóg posiadania umowy z wybraną placówką medyczną na zapewnienie opieki profilaktycznej swoim Pracownikom.

W Centrum Medycznym nMedica  wszystkie niezbędne badania i konsultacje umawiamy bezpośrednio po sobie lub w niedużym odstępie czasowym, aby zminimalizować czas ich trwania. Badania kończymy wydaniem orzeczenia lekarza medycyny pracy w dwóch egzemplarzach (dla Pracownika i Pracodawcy).

Koszty wszystkich podstawowych badań wynikających z ustawy oraz z kodeksu pracy pokrywane są przez pracodawcę.

W naszej placówce realizujemy następujące świadczenia:

 • Badania profilaktyczne pracowników
  • wstępne: wykonywane przed rozpoczęciem pracy, po zmianie stanowiska pracy
  • okresowe: dla osób pracujących już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia
  • kontrolne: po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni
 
 • Badania profilaktyczne osób samozatrudnionych (jeśli brak innych pracowników – bez umowy)
 • Badania wysokościowe
 • Badania sanitarno-epidemiologiczne
 • Badania uczniów i studentów
 • Udział lekarza medycyny pracy w komisjach BHP
 • Wizytacje stanowisk pracy
 • Badania kierowców wszystkich kategorii
 • Badania psychotechniczne
 

Dlaczego akurat my?

 • od 17 lat na Tarnowskim rynku
 • ponad 400 aktywnych umów z firmami
 • krótki czas oczekiwania na badania (maksymalnie 10 dni roboczych od momentu dostarczenia wypełnionego skierowania)
 • kompleksowa i miła obsługa
 • własna pracownia psychotechniczna
 • bezpłatny system e-skierowania (dla firm zatrudniających powyżej 20 osób)
 

W sprawie zawarcia umowy prosimy o kontakt:

 • telefoniczny pod numerem 14 628-41-83
 • mailowy pod adresem: mp@nmedica.pl