nMedica Logo

TELEFON:

Programy profilaktyczne

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CHUK)

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie, dlatego nie należy bagatelizować zagrożenia, które za sobą niosą.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych profilaktycznych badaniach przez cały rok. Prosimy o zgłaszanie się do lekarza rodzinnego w celu kwalifikacji do programu.

Program adresowany jest do osób które:

 • są w wieku od 35 do 65 roku życia
 • nie korzystały z programu w trakcie ostatnich 5 lat
 • obciążone są czynnikami ryzyka takimi jak: palenie tytoniu, nadciśnienie, nadwaga, otyłość, znikoma aktywność fizyczna oraz nadmierny stres

Program obejmuje:

 • wizytę lekarską na której pacjent jest kwalifikowany do programu CHUK
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 • określenie BMI
 • pobranie krwi w celu oznaczenia stężenia cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy w surowicyprzeprowadzenie wywiadu
 • wypełnienie karty badania profilaktycznego
 • kwalifikację pacjenta do odpowiedniej grupy ryzyka 
 • edukację zdrowotną świadczeniobiorcy

PROFILAKTYKA GRUŹLICY

Z pacjentem zostaje przeprowadzona ankieta na podstawie której oceniany jest poziom ryzyka zachorowania na gruźlicę.

Adresatami programu są osoby pełnoletnie:

 • znajdujących się na liście świadczeniobiorców pielęgniarki POZ
 • które w dotychczasowym wywiadzie nie mieli rozpoznanej gruźlicy w tym – w szczególności: – osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą
 • u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny

PROFILAKTYKA RAKA PROSTATY

Adresatami programu są:

 • mężczyźni w wieku 45 – 65 lat
 • znajdujących się na liście świadczeniobiorców lekarza POZ

Realizacja programu obejmuje::

 • przeprowadzenie ankiety z pacjentem
 • pobranie krwi w celu oznaczenia markera nowotworowego PSA w surowicy 
 • badanie per rectum + indywidualna porada lekarska