Zamów receptę

tel.: 14 628 41 43

Programy Profilaktyczne

 

Profilaktyka chorób układu krążenia 

Program adresowany jest do osób które:

 • są w wieku od 35 do 65 roku życia
 • nie korzystały z programu w trakcie ostatnich 5 lat
 • nie leczą się z powodu chorób układu krązenia
 • obciążone są czynnikami ryzyka takimi jak: palenie tytoniu, nadciśnienie, nadwaga, otyłość, znikoma aktywność fizyczna oraz nadmierny stres

Program obejmuje:

 • wizytę lekarską na której pacjent jest kwalifikowany do programu CHUK
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 • określenie BMI
 • pobranie krwi w celu oznaczenia stężenia cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy w surowicyprzeprowadzenie wywiadu
 • wypełnienie karty badania profilaktycznego
 • kwalifikację pacjenta do odpowiedniej grupy ryzyka 
 • edukację zdrowotną świadczeniobiorcy

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych profilaktycznych badaniach przez cały rok. Prosimy o zgłaszanie się do lekarza rodzinnego w celu kwalifikacji do programu.

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie, dlatego nie należy bagatelizować zagrożenia, które za sobą niosą.

 

Profilaktyka Raka Szyjki Macicy

Program przeznaczony jest dla Kobiet:

 • w wieku od 25 do 59 lat 
 • które w ciągu ostatnich 3 lat nie korzystały z programu

Optymalnym okresem dla pobrania materiału cytologicznego jest termin pomiędzy 10 a 20 dniem cyklu. Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania. 

 

 

Profilaktyka raka prostaty

Program adresowany jest do mężczyzn w wieku 45 - 65 lat  zadeklarowani do Przychodni Rodzinnej nMedica. Pacjenci zgłaszają się do badania bez skierowania.

Realizacja programu obejmuje::

 • przeprowadzenie ankiety z pacjentem
 • pobranie krwi w celu oznaczenia markera nowotworowego PSA w surowicy 
 • badanie per rectum + indywidualna porada lekarska

 

 

Profilaktyka gruźlicy

Adresatami programu są osoby dorosłe:

 • zadeklarowane do Przychodni Rodzinnej nMedica 
 • znajdujących się na liście świadczeniobiorców pielęgniarki POZ
 • które w dotychczasowym wywiadzie nie mieli rozpoznanej gruźlicy w tym - w szczególności: – osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą
 • u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny

Z pacjentem zostaje przeprowadzona ankieta na podstawie której oceniany jest poziom ryzyka zachorowania na gruźlicę.

 

 

 

 


All content © 2017 nMedica. All rights reserved.


Strony dla przychodni NZPOZ