nMedica Logo

TELEFON:

Lekarz POZ (podstawowej opieki zdrowotnej) — kim jest, kwalifikacje, badania

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) to pierwszy kontakt pacjenta z systemem opieki zdrowotnej. Ma szerokie kwalifikacje, które umożliwiają mu diagnozowanie, leczenie oraz zarządzanie opieką zdrowotną. Specjalista ten jest odpowiedzialny za prowadzenie profilaktyki, kierowanie na badania diagnostyczne i leczenie specjalistyczne oraz wydawanie zaświadczeń zdrowotnych. Jednak czy ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej przewiduje dla lekarza POZ nieograniczone uprawnienia?

Co to jest podstawowa opieka zdrowotna?

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) to segment systemu ochrony zdrowia, który obejmuje szeroki zakres usług medycznych i profilaktycznych, mających na celu zapewnienie podstawowego poziomu opieki zdrowotnej dla całej populacji. Obejmuje ona diagnostykę, leczenie oraz działania profilaktyczne i edukacyjne, a także opiekę nad przewlekle chorymi. Podstawową opiekę zdrowotną świadczą głównie lekarze pierwszego kontaktu, pielęgniarki, położne i inne osoby pracujące w przychodniach zdrowia. Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest dostępna dla pacjentów bez konieczności skierowania. Celem podstawowej opieki zdrowotnej jest nie tylko leczenie chorób, ale także promowanie zdrowego stylu życia i zapobieganie chorobom poprzez regularne badania kontrolne i szczepienia.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – definicja

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), znany również jako lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz rodzinny, to specjalista medycyny rodzinnej, internista lub pediatra, który jest pierwszym punktem kontaktu dla pacjentów w systemie opieki zdrowotnej. Jego główną rolą jest zapewnienie kompleksowej i ciągłej opieki medycznej wszystkim członkom rodziny, bez względu na ich wiek, płeć czy rodzaj schorzeń. Działa on w ramach publicznej służby zdrowia, w placówkach, które mają podpisaną umowę z NFZ. Jego głównym zadaniem jest diagnozowanie i leczenie szerokiego zakresu schorzeń, udzielanie porad zdrowotnych, prowadzenie profilaktyki oraz koordynowanie opieki medycznej. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej monitoruje ogólny stan zdrowia pacjentów, przeprowadza regularne badania kontrolne, wystawia skierowania do specjalistów w przypadku potrzeby bardziej zaawansowanej opieki oraz prowadzi dokumentację medyczną pacjentów.

Lekarz POZ (podstawowej opieki zdrowotnej) – uprawnienia

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) posiada szeroki zakres uprawnień, które umożliwiają mu skuteczne diagnozowanie, leczenie i zarządzanie opieką zdrowotną pacjentów. Każdy lekarz POZ leczy choroby, udziela porad, ustala i monitoruje leczenie farmakologiczne oraz wykonuje zabiegi medyczne w gabinecie i w domu pacjenta. Wystawia recepty, zlecenia na wyroby medyczne i zwolnienia lekarskie. Prowadzi działania profilaktyczne, kieruje na obowiązkowe szczepienia ochronne, badania kontrolne i bilansowe. Zleca diagnostykę laboratoryjną, obrazową i nieobrazową (EKG, RTG, USG) oraz interpretuje wyniki badań. Kieruje pacjentów na leczenie uzdrowiskowe, do specjalistów, szpitala i długoterminowej opieki pielęgniarskiej.

Warto pamiętać, że lekarzem, który również może udzielać świadczeń medycznych, to lekarz w trakcie specjalizacji. Ponieważ posiada on prawo wykonywania zawodu lekarza, nic nie stoi na przeszkodzie, aby to również on pomógł nam w ciężkich chwilach. Przepisy prawa nie wymagają dodatkowych kwalifikacji dla udzielania świadczeń w określonych węższych dziedzinach medycyny, co oznacza, że rezydenci mogą praktykować, mimo że jeszcze nie ukończyli specjalizacji. Zatem może podejmować każdą czynność zawodową, co do której nie ma konieczności legitymowania się posiadaniem określonej specjalizacji.

lekarz poz