Zamów receptę

tel.: 14 628 41 43

Badania kierowców

 

Nasza Pracownia Badań Psychologicznych oferuje kompleksową diagnostykę psychologiczną w zakresie orzecznictwa psychologicznego dla kierowców kategorii A, B, C, D, E, T.  Diagnoza obejmuje badania psychotechniczne czyli psychotesty dla kierowców, konsultacje psychologiczne oraz badanie lekarza Medycyny Pracy.

Przeprowadzamy również badania psychotechniczne (psychotesty) dla kierowców zawodowych oraz kierowców przystępujących do kursu kwalifikacji zawodowych (przewozu rzeczy i osób).

Na badanie należy stawić się z:

 • dowodem osobistym 
 • prawem jazdy 
 • skierowaniem (jeżeli otrzymaliśmy takowe od Policji bądź lekarza)  
 • danymi do wystawienia rachunku.
 • osoby ze stwierdzoną wadą wzroku, muszą zabrać okulary na badania kierowców

 

OFERTA BADAŃ

Pracownia wykonuje następujące badania psychologiczne:

 • kierujących pojazdami oraz na nowe kategorie
 • na stanowisku kierowcy
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
 • po odebraniu prawa jazdy z powodu kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości
 • po przekroczeniu 24 punktów
 • w zakresie medycyny pracy (operatorów sprzętu, pojazd służbowy)

Istnieje możliwość wykonania badań lekarskich oraz konsultacji specjalistycznych przeprowadzanych przez:

 • lekarza Medycyny Pracy
 • okulistę
 • laryngologa
 • neurologa

 


BADANIA DO PRAWA JAZDY - orzeczenie dla Wydziału Komunikacji

BADANIA KIEROWCÓW - Kategoria A
Zakres badań:

 • lekarz uprawniony do badań kierowców
 • konsultacja okulistyczna
 • pole widzenia
 • pomiar stężenia glukozy we krwi
 • inne - w zależności od wskazań
   

BADANIA KIEROWCÓW - Kategoria B
Zakres badań:

 • lekarz uprawniony do badań kierowców
 • ew. konsultacja okulistyczna (w razie osłabionego wzroku w badaniu ogólnym)
 • pomiar stężenia glukozy we krwi
 • inne - w zależności od wskazań
   

BADANIA KIEROWCÓW - Kategoria C, D, C+E, D+E  - Badanie do pracy na stanowisko kierowca
Zakres badań:

 • lekarz uprawniony do badań kierowców / lekarz medycyny pracy z uprawnieniami do badań kierowców
 • konsultacja okulistyczna
 • pole widzenia
 • ocena widzenia zmierzchowego, reakcji na olśnienie, widzenia barwy czerwonej
 • audiogram - badanie słuchu
 • konsultacja neurologiczna
 • pomiar stężenia glukozy we krwi
 • inne - w zależności od wskazań 

 

BADANIA PROFILAKTYCZNE DO PRACY - BADANIA WSTĘPNE I OKRESOWE

Kierowcy zawodowi - badani zgodnie z ustawą o transporcie drogowym
Zakres badań:

 • lekarz uprawniony do badań kierowców / lekarz medycyny pracy z uprawnieniami do badań kierowców
 • konsultacja okulistyczna
 • pole widzenia
 • ocena widzenia zmierzchowego, reakcji na olśnienie, widzenia barwy czerwonej)
 • konsultacja laryngologiczna
 • audiogram - badanie słuchu
 • konsultacja neurologiczna
 • pomiar stężenia glukozy we krwi
 • inne - w zależności od wskazań 
 • psychotechnika - badanie wstępne i okresowe

Pozostali kierowcy - nie podlegający ustawie o transporcie drogowym

 • kierowca ciągnika, kierowca samochodu osobowego; np. przedstawiciel handlowy, pracownik używający samochodu służbowego (zaopatrzenie, przedstawiciel firmy, dostawca jeśi samochód < 3, 5 ton itp.


Badanie wstępne:

 • lekarz medycyny pracy
 • konsultacja okulistyczna
 • konsultacja neurologiczna
 • pomiar stężenia glukozy we krwi
 • inne - w zależności od wskazań 
 • psychotechnika - tylko badanie wstępne- jeśli było wykonane wcześniej - tylko do wglądu dla lekarza uprawnionego 

Badanie okresowe:

 • lekarz medycyny pracy
 • konsultacja okulistyczna
 • badanie nyktometryczne
 • pomiar stężenia glukozy we krwi
 • inne - w zależności od wskazań 

 

20 lipca 2014 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia określające szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Akt normatywny wprowadza stałą stawkę opłaty za przeprowadzanie wskazanych badań, która obecnie wynosi 200 zł.

 


All content © 2017 nMedica. All rights reserved.


Strony dla przychodni NZPOZ