nMedica Logo

TELEFON:

Opieka Koordynowa w nMedica

Lekarz POZ może skierować pacjentów na dodatkowe badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty…