nMedica Logo

TELEFON:

Kto ma obowiązek odbyć badania psychotechniczne?

Dbałość o zdolności psychofizyczne staje się nieodzownym elementem zapewnienia efektywności i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Nie jest tajemnicą, że stan psychiczny pracowników ma bezpośredni wpływ na ich efektywność zawodową oraz zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Pracownicze badania psychologiczne, przeprowadzane przez psychologów, umożliwiają ocenę zdolności psychofizycznych pracowników w kontekście specyfiki wykonywanych obowiązków. To ważne narzędzie w identyfikowaniu ewentualnych problemów zdrowotnych, które mogłyby wpłynąć negatywnie na wydajność lub bezpieczeństwo w miejscu pracy. W miarę jak współczesne miejsce pracy stawia coraz większy nacisk na efektywność, kreatywność i zdolności interpersonalne, psychotesty w pracy wyłaniają się jako nieodzowny filar w tworzeniu zdrowych, produktywnych i zmotywowanych zespołów.

Na czym polegają badania psychologiczne?

Pracownicze badania psychologiczne to nic innego, jak zestaw pytań oraz tekstów, które wykonuje się przy użyciu dedykowanych do tego celu urządzeń medycznych. W trakcie trwania testów oceniane są predyspozycje danego pracownica do wykonywania pracy na danym stanowisku. W testach oraz badaniach sprawdza się sprawność pracownika, zarówno tę intelektualną, jak i psychomotoryczną. Sprawdzana jest również osobowość badanego, a w szczególności jego funkcjonowanie i radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

W jakich profesjach trzeba wykonywać pracownicze badania psychologiczne?

Psychotesty w pracy, czyli badania psychologiczne mające na celu ocenę zdolności psychofizycznych pracowników, często dotyczą osób pracujących w zawodach wymagających koncentracji, odpowiednich umiejętności emocjonalnych i radzenia sobie ze stresem. Wymagane są w szczególności u pracowników:

  • zatrudnionych na etacie kierowcy (samochodu, tramwaju, pociągu itp.),
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, w których wykorzystuje się samochód służbowy lub prywatny do celów służbowych.

Częstotliwość wykonywania psychotestów w pracy zależna jest od wieku pracownika. Do 60 roku życia wykonuje się je co 5 lat, natomiast po 60 roku życia pracownik powinien być kierowany na badania co 30 miesięcy. Istnieją także konsultacje psychologiczne, które najczęściej dotyczą:

  • operatorów maszyn rolniczych,
  • osób pracujących na wysokości,
  • górników,
  • sędziów,
  • detektywów,
  • osób, które sprzedają i wytwarzają materiały wybuchowe.

Są one wykonywane nieregularnie i nie wydaje się ich terminowo. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lekarz ma prawo do powtórzenia badań u pracownika.

Kogo jeszcze obowiązują psychotesty?

Są również sytuacje, w których osoba zostanie skierowana na psychotesty, jednak nie w pracy, a w zwykłej sytuacji życiowej. Na pierwszym miejscu stoją kierowcy, którzy utracili swoje prawo jazdy w wyniku uzbierania 24 punktów karnych (21 przez pierwszy rok). Osoba taka kierowana jest na badania w celu sprawdzenia, czy możliwe jest powtórne podejście do egzaminu i czy przyszły kierowca jest gotowy na podjęcie kursu. Skierowane zostaną również osoby, które utraciły prawo jazdy na skutek jazdy po alkoholu lub innych środkach odurzających. Organy takie, jak Starosta, Prezydent Miasta, czy Policja mogą skierować kierowcę na obowiązkowe badania psychologiczne, kiedy uczestniczyła ona w wypadku, w którym ktoś poniósł obrażenia lub śmierć.