Zamów receptę

tel.: 14 628 41 43

Podstawowa opieka zdrowotna

 

POZ   to nazwa podstawowego, powszechnego elementu opieki zdrowotnej w Polsce, w ramach którego sprawowana jest kompleksowa opieka nad tą częścią populacji, która dokona wyboru lekarza rodzinnego w danej przychodni. Pacjenci mają także możliwość dokonania wyboru pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej oraz położnej. 

W swojej codziennej pracy, lekarz rodzinny, samodzielnie konsultuje zarówno dzieci jak i dorosłych niezależnie od powodu konsultacji, a w razie potrzeby współpracuje z lekarzami pracującymi w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej (AOS) oraz kieruje pacjentów do diagnostyki i leczenia w placówkach specjalistycznych (szpitale). W przypadkach uzasadnionych medycznie możliwe są także wizyty domowe w miejscu zamieszkania. Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

 

Pacjenci, którzy złożyli pisemne deklaracje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej mają prawo do:

 • badania i porady lekarskiej
 • bezpłatnych badań diagnostycznych (sprawdź)
 • transportu sanitarnego w przypadkach kiedy ze wskazań medycznych wymagają przewozu środkiem transportu sanitarnego drogowego (ambulansem) do najbliższego świadczeniodawcy, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, a w przypadku świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym także z powrotem do miejsca zamieszkania ( pobytu ) świadczeniobiorcy
 • skierowania w razie uzasadnionej potrzeby na konsultację specjalistyczną lub objęcie leczeniem szpitalnym
 • skierowania na leczenie rehabilitacyjne, uzdrowiskowe lub do opieki długoterminowej w placówce działającej w oparciu o umowę z NFZ
 • orzeczeń i zaświadczeń lekarskich
 • profilaktycznych badań lekarskich w określonych grupach wiekowych (sprawdź)
 • szczepień ochronnych

 

W naszym gabinecie diagnostyczno - zabiegowym znajdującym się na pierwszym piętrze, pacjenci ubezpieczeni w NFZ i zadeklarowani do naszej Przychodni mogą bezpłatnie korzystać z następujących usług:

 • Ekg
 • Iniekcje (domięśniowe, podskórne, śródskórne, dożylne)
 • Okłady
 • Pomiary antropometryczne
 • Oznaczenie poziomu glukozy we krwi
 • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 • Szczepienia dla dorosłych
 • Usuwanie szwów
 • Zakładanie/wymiana cewnika do pęcherza moczowego
 • Zmiana opatrunków
 • Porady żywieniowe
 • Nadzór nad pacjentem z cukrzycą
 • Spirometria

 


All content © 2017 nMedica. All rights reserved.


Strony dla przychodni NZPOZ