Zamów receptę

tel.: 14 628 41 43

Medycyna pracy

 

Cennik usług z zakresu medycyny pracy

obowiązujący od 01 stycznia 2020

 

Świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej

Cena w zł

Badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych + wydanie zaświadczenia                                      

40*

Wydanie zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych

25

Konsultacja okulistyczna

38

Konsultacja neurologiczna

38

Konsultacja laryngologiczna

38

 

*W przypadku braku zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną cena badań profilaktycznych wynosi 45 zł

 

Badania analityczne

Cena w zł

OB

4

Morfologia

5

Mocz

5

Glukoza

5

Cholesterol

5

ALAT

5

ASPAT

5

Bilirubina

5

Kreatynina

5

Lipidogram

15

Inne badania analityczne wg cennika obowiązującego

w Przychodni Rodzinnej nMedica

Badania diagnostyczne

Cena w zł

RTG klatki piersiowej

25

Spirometria

20

Audiometria

20

EKG

10

Badania kierowców

Cena w zł

Badanie pracowników prowadzących pojazd w ramach obowiązków służbowych

 • konsultacja okulistyczna

 • konsultacja neurologiczna

 • konsultacja psychologiczna

 • badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych

 • badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie

 • EKG

 • Glukoza

 

Badanie Kandydatów/Kierowców Kategorii:

 • A, A2

 • B1, B, B+E

 • C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

200 *

Badanie kandydatów / kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne

(wymagane zaświadczenie do starostwa lub wydziału komunikacji)

200*

Kierowcy podlegający badaniom na podstawie art.39j ust 1 albo 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(wymagane zaświadczenie do starostwa lub wydziału komunikacji)

200*

* Cena badań kierowców zgodna z :

Rozporządzeniem Ministra z 17 lipca 2014 w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców ( Dz. U z 2014r. poz.949 )

 

Badanie Psychologiczne

Cena w zł

Badanie kierowców i kandydatów na kierowców w zakresie psychologii transportu

150 *

Badanie kierowców i kandydatów na kierowców pojazdów uprzywilejowanych, przewożących wartości pieniężne

150*

Badanie instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów oraz kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów

150 *

Badanie kierowców skierowanych przez Policję

(za przekroczenie punktów karnych , za jazdę pod wpływem alkoholu, za spowodowanie wypadku drogowego)

150*

Badanie operatorów:

 • ciężkiego sprzętu budowlanego i zmechanizowanego:

  • żurawi

  • dźwigów

  • spycharek

  • koparek

  • maszyn drogowych

   • Wózków widłowych

60

Badanie kierowców w zakresie medycyny pracy (osoby prowadzące pojazdy w ramach obowiązków służbowych)

80

Badania osób wykonujących zawody, w których wymagane są szczególne predyspozycje psychologiczne

60

Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie

30

Wydanie duplikatu orzeczenia psychologicznego

20

 

 

 


All content © 2017 nMedica. All rights reserved.


Strony dla przychodni NZPOZ